KÖP DIN BIL HOS OSS

ALLA VÅRA FORDON SOM PUBLICERAS HÄR ÄR GENOMGÅNGNA OCH TESTADE.

UTVALDA BILAR I BRA SKICK TILL RÄTT PRIS.

 FÖR ATT SE ANNONSERADE FORDON

Garantier

Marknadens mest omfattande begagnatgaranti upp till 36 månader kan köpas till våra fordon. Vi samarbetar med marknadsledande garantibolag.

XtraGaranti Guld

Maximal ersättning per skada är 60 000 kr inkl moms. Nivå Guld övergår till Silver när bilen inom garantiperioden når en ålder av 9 år, eller 150 000 km.


XtraGaranti Silver

Maximal ersättning per skada är 50 000 kr inkl moms. Nivå Silver övergår till Brons när bilen inom garantiperioden når en ålder av 11 år, eller 180 000 km.


XtraGaranti Brons

Maximal ersättning per skada är 35 000 kr inkl moms. Nivå Brons övergår till Bas när bilen inom garantiperioden når en ålder av 15 år, eller 200 000 km.


XtraGaranti Bas

Maximal ersättning per skada är 25 000 kr inkl moms. Nivå Bas upphör när bilen inom garantiperioden når en ålder av 20 år, eller 300 000 km.


Trafiksäkerhetsgaranti Omfattning

Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening. Garantin gäller inte för fel på motor, växellåda och drivlina. Garantin gäller inte för fel, om säljföretaget kan göra sannolikt att bilen har blivit felaktig på grund av – en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, – en annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen, som sannolikt, har inverkat på felets uppkomst eller omfattning eller – normal förslitning.